Słownik ubezpieczeniowy

Słownik jest zbiorem najważniejszych haseł związanych z tematyką ubezpieczeń, które, mimo że na pozór banalne, sprawiają często problemy interpretacyjne. Znajomość poszczególnych pojęć ułatwia posługiwanie się nimi w środowisku branżowym, zwiększa świadomość ubezpieczeniową i ułatwia wybór najlepszych produktów ubezpieczeniowych.

Porównywarka ubezpieczeń

Porównywarka ubezpieczeń to serwis internetowy pozwalający na porównanie sum ubezpieczenia w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy to pośrednik działający na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń.

Pakiet OC+AC

Pakiet OC+AC to ubezpieczenie komunikacyjne kombinowane (pakietowe).

Kolizja czy wypadek?

Kolizja jest to potoczne określenie wypadku drogowego, w którym nikt nie ucierpiał, a uszkodzeniu uległy jedynie pojazdy.

Składka za OC

Składka za OC jest to suma (opłata) należna towarzystwu ubezpieczeniowemu za udzielaną ochronę z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.