Słownik ubezpieczeniowy

Słownik jest zbiorem najważniejszych haseł związanych z tematyką ubezpieczeń, które, mimo że na pozór banalne, sprawiają często problemy interpretacyjne. Znajomość poszczególnych pojęć ułatwia posługiwanie się nimi w środowisku branżowym, zwiększa świadomość ubezpieczeniową i ułatwia wybór najlepszych produktów ubezpieczeniowych.

Szkoda całkowita

Mimo że szkoda całkowita jest jednym z najważniejszych pojęć w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, nie posiada ona definicji prawnej. Sposób jego dokładnego rozumienia zależy od tego, czy naprawiamy szkodę z OC czy AC.

Assistance

Samochodowe Assistance to dobrowolne ubezpieczenie, które zapewnia pomoc towarzystwa ubezpieczeniowego w różnych losowych sytuacjach na drodze.

NNW

NNW to ubezpieczenie dobrowolne zawierane na okres 12 miesięcy razem z ubezpieczeniem OC lub autocasco.

Zielona Karta

Zielona Karta to międzynarodowy certyfikat, który potwierdza, że właściciel pojazdu mechanicznego posiada ubezpieczenie OC zgodnie z prawem ubezpieczeniowym w jego kraju.

Klauzula prolongacyjna

Klauzula prolongacyjna jest milczącą zgodą na przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres. Następuje zawsze wtedy, gdy umowa nie została wypowiedziana przynajmniej na jeden dzień przed jej końcem.