Słownik ubezpieczeniowy

Słownik jest zbiorem najważniejszych haseł związanych z tematyką ubezpieczeń, które, mimo że na pozór banalne, sprawiają często problemy interpretacyjne. Znajomość poszczególnych pojęć ułatwia posługiwanie się nimi w środowisku branżowym, zwiększa świadomość ubezpieczeniową i ułatwia wybór najlepszych produktów ubezpieczeniowych.

Assistance

Samochodowe Assistance to dobrowolne ubezpieczenie, które zapewnia pomoc towarzystwa ubezpieczeniowego w różnych losowych sytuacjach na drodze.

NNW

NNW to ubezpieczenie dobrowolne zawierane na okres 12 miesięcy razem z ubezpieczeniem OC lub autocasco.

Zielona Karta

Zielona Karta to międzynarodowy certyfikat, który potwierdza, że właściciel pojazdu mechanicznego posiada ubezpieczenie OC zgodnie z prawem ubezpieczeniowym w jego kraju.

Klauzula prolongacyjna

Klauzula prolongacyjna jest milczącą zgodą na przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres. Następuje zawsze wtedy, gdy umowa nie została wypowiedziana przynajmniej na jeden dzień przed jej końcem.

Porównywarka ubezpieczeń

Porównywarka ubezpieczeń to serwis internetowy pozwalający na porównanie sum ubezpieczenia w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.