NNW

Opublikowane 16 czerwca 2018

NNW to ubezpieczenie dobrowolne zawierane na okres 12 miesięcy razem z ubezpieczeniem OC lub autocasco.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w wyniku zdarzeń drogowych na terenie Polski i poza granicami.

Ubezpieczenie obejmuje wszystkich podróżujących, zarówno kierowcę, jak i pasażerów.

Składka na ubezpieczenie stanowi od 5 do 7 promili sumy ubezpieczenia, którą ubezpieczający wybiera sam.

Wysokość odszkodowania zależy od uszczerbku na zdrowiu oraz wybranej wcześniej sumy ubezpieczenia. Przykładowo jeśli poszkodowany doznał 10 – procentowej utraty zdrowia, a sumę ubezpieczenia określił na 10 000 złotych, otrzyma 1000 złotych odszkodowania.